בית אבות: אפשרויות מימון לקשישים בבתי אבות

קיימות מספר אפשרויות לסיוע במימון ההחזקה והשהייה של קשישים בבתי אבות:


מימון לאחר אשפוז או מחלה

קשיש הזקוק לאשפוז בגלל בעיה אקוטית אך חולפת, כגון שבר, דלקת ריאות או אירוע מוחי, מקבל טיפול מקופת החולים, במסגרת סל השירותים. עקב מצוקות התקציב של מוסדות המדינה, אפשרות האישפוז מוגבלת בזמן וכאשר הקשיש זקוק לאשפוז ממושך בגלל ריתוק למיטה לאחר אישפוז או מחלה, או בגלל אובדן זיכרון וכושר התמצאות, עלול למצוא את עצמו משלם מכיסו עבור האשפוז, בגלל שאשפוז זה אינו כלול בסל השירותים.

על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ”ד-1994, האחריות לאשפוז הסיעודי ולמימונו מתחלקת בין משרד הבריאות לבין קופות-החולים. משרד הבריאות אחראי לטיפול בקשישים סיעודיים ותשושי נפש, וקופות-החולים אחראיות לטיפול בקשישים במצב סיעודי מורכב, ובכלל זה למימון אשפוזם בבתי-חולים.

כיום, כאשר קשישים משתחררים מבית החולים לאחר שמצבם התייצב והם זקוקים לשיקום והחלמה, על הקשיש ובני משפחתו להתמודד עם מצב בעייתי – מצד אחד אין אפשרות להחזיק את הקשישים הללו בבית-החולים, שכן קופת-החולים אינה חייבת לממן עוד את שהותם שם, ומצד שני לא קיים אישפוז סיעודי מסובסד על ידי המדינה עקב קשיי תקציב. כאמור, על המשפחות לעמוד בהוצאה הגדולה הכרוכה באשפוז במוסד סיעודי פרטי.

אין פתרון לבעיה זו וברוב המקרים עול המימון מוטל על הקשיש ובני משפחתו.מימון השהיה בבתי אבות על ידי משרד הרווחה

המחלקה לקשיש באגף שירותי הרווחה בעירייה במקום מגוריו של הקשיש, מטפלת בהשמת קשישים בבתי אבות, בעקבות פנייתם, או בעקבות פניות קרובי משפחתם, לאחר שהתקשו לתפקד באופן עצמאי בקהילה. 

הוצאות השמת הקשישים בבתי-האבות ממומנות ע”י משרד העבודה והרווחה, העירייה, וכן מדמי השתתפות עצמית של הקשישים וקרוביהם, כפי שנקבעו ע”י עובדי לשכות הרווחה העירוניות, בהתאם ליכולת הכלכלית, ובהתאם להוראות משרד העבודה והרווחה.

המחלקה לקשיש בעירייה גובה מן הקשיש ומבני משפחתו את חלקם במימון הוצאות ההחזקה של בית אבות, בהתאם לזכאות שנקבעה להם ע”י עובדי הרווחה ובהתאם להכנסות והרכוש הקיימים.

יצויין, כי זכאותו של הקשיש וגובה השתתפותו והשתתפות בני משפחתו בהוצאות ההחזקה (נקודות זכאות), נגזרים מהנתונים בדיווחים על “הצהרת רכוש” ומקורות ההכנסה של הקשיש.

לביסוס ההצהרה, נדרשים הקשישים להציג מסמכים כגון: תלושי שכר/פנסיה, קיצבת ביטוח לאומי, חסכונות בבנק וכו’.

יש להדגיש כי יש להציג דפי תנועת כספים בחשבונות הבנק, המתייחסים לשלושה חודשים, טרם פניית הקשיש וקרובי משפחתו, להשמה בבית-האבות.

כמו כן נבדק מקום המגורים של הקשיש ואם נטען כי אין בבעלותו רכוש, נבדקים חוזי שכירות, וכן קבלות אחרונות על תשלום שכ”ד, חשבונות ארנונה, מים, חשמל וכולי.

מימוש נכסים – הוראות משרד העבודה והרווחה מתייחסות במספר סעיפים לאפשרות של מימוש נכסי הקשישים (בעיקר דירת המגורים של הקשיש) ושימוש בתקבולים ממכירתם, למימון הוצאות החזקתם בבתי-האבות.

יש להדגיש שנקבע כי “המחלקה לשירותים חברתיים תבדוק בלשכה לרישום מקרקעין או בדרך אחרת, אם קיים רישום נכסי דלא ניידי בבעלות הזקן, בתקופה של עד 5 שנים, קודם לפנייתו לסידור במעון.

אם הנכס הועבר לקרוב משפחה החייב במזונות, לפי חוק המזונות, ב- 5 השנים האחרונות, יחוייב קרוב משפחה זה בהחזקת הזקן במעון בסכום ההכנסה הנזקפת מן הנכס, זאת בנוסף להשתתפותו מהכנסתו”…

במקרים של קיום נכס בבעלות הקשיש, תרשם הערת אזהרה בטאבו, לטובת העירייה, להבטחת העברת התקבולים לעירייה, בעת המכירה, לצורך השתתפות במימון הוצאות ההחזקה.

כמו כן משתתף הקשיש בהוצאות בסך של עד 80% מקצבת הביטוח הלאומי שלו.

הוראות משרד העבודה והרווחה מאפשרות, במקרה של קיום נכס בבעלותו של קשיש, להשתתף בהוצאות ההחזקה, באמצעות תקבולים מהשכרתו .

השתתפות בני המשפחה במימון השהייה של הקשיש בבית אבות: חוק העונשין בישראל מטיל את האחריות לטיפול באדם סיעודי על משפחתו . סעיף 368 א’ לחוק זה קובע כי האחריות לטיפול באדם סיעודי, המוגדר בחוק כ “חסר ישע ” שעקב גילו, מחלתו או מגבלות גופניות ונפשיות אינו יכול לדאוג לצורכי מחייתו, בריאותו ושלומו – מוטלת על משפחתו. החוק אמנם מרחיב את האחריות על כל המשפחה המורחבת – דהיינו הורה, אח ואחות, דוד ודודה, גיס וגיסה אולם בפועל קיימת השתתפות של בני הזוג והילדים בלבד לטפל ובעיקר לשאת בנטל הכספי, בטיפול באדם הסיעודי.


ביטוח סיעודי

ביטוח זה יכול להקטין בצורה משמעותית את עלות השהייה בבית האבות. קיימים בעיקר שני סוגים של פוליסות ביטוח סיעודי:

      1. פוליסת ביטוח סיעודי של חברת ביטוח דרך קופת חולים – קופת החולים מציעות למבוטחים בהן ביטוח סיעודי בתמורה לתשלום חודשי המועבר לחברות הביטוח (הביטוח הסיעודי נמכר על ידי הקופות בנפרד מהביטוח המשלים שלהן, בתמורה לתשלום חודשי נוסף). הפוליסה אחידה לכל המבוטחים. גובה הפרמיה אחיד לכל קבוצות גיל (הפרמיה מתייקרת עם הגיל). במספר קופות היקף הכיסוי קשור לגיל שבו האדם רכש את הביטוח הסיעודי :היקף הכיסוי גבוהה יותר, אם האדם הצטרף בגיל צעיר יותר.

כדאי לבדוק בקופת חולים אם הקשיש הינו בעל ביטוח סיעודי של הקופה. לפי נתוני קופות חולים למחצית המבוטחים יש ביטוח סיעודי.

      2. ביטוח סיעודי של חברות ביטוח פרטיות

א. ביטוח סיעודי קבוצתי – הנובעת מחברות בקבוצה גדולה שהתקשרה עם חברת ביטוח
למשל, ביטוח שנמכר לעובדים אצל מעסיק מסוים, או דרך ועד עובדים.
ב. ביטוח סיעודי פרטי – נמכר בעיקר על ידי סוכני ביטוח באופן פרטי. תנאי הביטוח שונים מחברה לחברה, ומשתנים לעיתים תכופות.

מטפל סיעודי

אחת האלטרנטיבות לשהייה בבתי אבות הינה העסקת מטפל סיעודי.

על מנת להבין את המשמעות הכספית בהעסקת מטפל זר ננתח את העלויות בהעסקתו.

בטעות, אנשים נוטים לחשוב שהעלות הכוללת של עובד זר היא כ-550 דולר לחודש. דהיינו כ-2,500 שקל בחודש.

למעשה יש חובה חוקית לשלם לעובד הזר שכר הגבוה ב-30% משכר המינימום במשק (וזאת על פי פסיקה עדכנית של בתי המשפט). בנוסף, יש לשלם למטפל דמי חופשה, דמי הבראה, ביטוח בריאות ופיצויים. בנוסף יש לחשב את עלות השהייה של אדם נוסף בבית, והסכום הכולל מגיע ליותר מ-6,000 שקל לחודש.

לכך צריך להוסיף את המשך המגורים בבית – תשלום הוצאות ארנונה, חשמל, מים, מזון וטיפולים, הוצאות תחזוקה וכן את ההפסד הנובע מאי השכרת הדירה או מכירתה.

לפיכך, העלות החודשית הכוללת הנובעת מהעסקת מטפל זר מגיעה לכ-9,000 שקל בחודש.

עזרה לניצולי שואה

אנו בבית אבות עדנה מפעילים תוכנית ייחודית לסיוע בתשלום לקשישים ניצולי שואה. אנו עושים כל מאמץ להתחשב ולסייע לאוכלוסיה מיוחדת זו, על ידי סיוע כספי מקרנות שונות והנחות מיוחדת הניתנות על ידי בית האבות עצמו. לפרטים נוספים פנו אלינו.

בית אבות בצפון

דיור מוגן

לפרטים התקשרו השאירו פרטים דילוג לתוכן