מהי משכנתא הפוכה?

משכנתא הפוכה מבטיחה לבעל נכס קיים זרם הכנסות לכל ימי חייו ובכך לאפשר לרבים באוכלוסיה המבוגרת שעיקר רכושם הוא דירתם לקיים איכות חיים ברמה שהורגלו לה או לאפשר מעבר לבית אבות. ברוב המקרים, דירת המגורים יכולה להבטיח תשלום חודשי לבית אבות, דיור מוגן, או סיוע משמעותי בעלות התשלום לשארית החיים של הקשיש. היתרון המשמעותי במשכנתא הפוכה הוא הביטחון הכלכלי לכל החיים ומתן אפשרות קיום בכבוד לבני גיל הזהב.

אנו מציעים פתרון חדש באמצעות משכנתה הפוכה, אשר יאפשר מעבר לבית האבות תוך סיוע משמעותי והפחתה בעלויות השהייה. לפרטים נוספים אנא פנה אלינו.

למעשה משכנתא הפוכה היא הלוואה הניתנת לקשיש, כאשר הביטחון היחיד הנדרש הוא בית המגורים של הקשיש.

מועד החזר ההלוואה

רק בעת פטירת הקשיש אשר נשאר בביתו או לאחר הפסקת השהייה בבית האבות מכל סיבה שהיא (כגון פטירה, או מעבר לבית אבות אחר) המשכנתא ההפוכה משולמת מהכספים המתקבלים ממכירת הדירה. ההפרש בין מחיר הדירה ליתרת ההלוואה מוחזר לבעלי הדירה או ליורשים.

בטחונות דרושים

במשכנתא הפוכה, בניגוד למשכנתא רגילה, אין צורך בשום ביטחון מלבד דירת המגורים. אין צורך בעבודה קבועה, רמת הכנסה כלשהי, ובערבים נוספים. דירת המגורים משמשת כבטחון יחיד.

הפרמטרים הרלוונטים בחישוב משכנתא הפוכה

הסכום המתקבל במשכנתא הפוכה מושפע בעיקר מגיל לוקח ההלוואה ומערך בית המגורים.
ככל שהגיל מבוגר יותר וככל שערך הדירה גבוה יותר, הסכום המתקבל גבוה יותר.
כמובן שעיתוי התשלומים וגובה הריבית משפיעים גם הם על הסכום המתקבל.

בעלות בדירה

במשכנתא הפוכה, הבעלות בדירה אינה עוברת לידי בית האבות בשום שלב. המשכנתא ההפוכה רשומה כמשכנתא לכל דבר, כאשר הבעלות בדירה לא משתנה. ההלוואה מוחזרת על ידי מכירת הדירה – בצורה ישירה על ידי הבעלים או על ידי בית האבות.

כיצד ניתן לקבל הלוואה זו?

ניתן לפנות לקבלת פרטים נוספים והצעות כאן: משכנתא הפוכה באתר גיל הזהב או כאן: משכנתא הפוכה באתר חץ.

יתרונות וחסרונות במשכנתא הפוכה

משכנתא הפוכה מאפשרת קבלת הכנסות נוספות ושמירה על איכות החיים למבוגרים אשר בבעלותם דירת מגורים ובמיוחד במקרים בהם בני משפחה לא יכולים לעזור במימון השהייה בבית האבות. סכום החוב בהלוואה גדל עם הזמן ולכן קיימת אפשרות שרוב התמורה שתתקבל ממכירת הדירה תשמש להחזר החוב ולבעלי הדירה או היורשים ישאר חלק קטן מערך הדירה.

השוואה בין משכנתא רגילה למשכנתא הפוכה

  משכנתא רגילה משכנתא הפוכה
קהל היעד בעיקר צעירים, בעלי הכנסות, בעלי מקום עבודה מבוגרים, בעלי דירה קיימת ללא מישכונים נוספים
מועד קבלת ההלוואה בסמוך לחתימת הסכם ההלוואה בסכום אחד וחד פעמי החל ממועד חתימת הסכם ההלוואה, בתשלום חודשי קבוע אשר יפחית את עלות השהייה בבית האבות
מועד החזר ההלוואה החל מקבלת ההלוואה, בתשלומים חודשיים בהתאם לתקופת ההלוואה קיימות שתי אפשרויות:
1. במועד קבוע (עד 15 שנה) או כאשר מפסיקים לשהות בבית האבות.
2. ההלוואה הינה לכל החיים וההחזר רק לאחר הפטירה. בשתי האפשרויות אין החזר חודשי.
בטחונות ערבות אישית להלוואה, מישכון הדירה ולעיתים ערבים נוספים רק הדירה משמשת ביטחון להלוואה
בעלות בדירה הבעלות נשארת בידי הקשיש הבעלות נשארת בידי הקשיש
חזקה בדירה   ברוב המקרים הבעלים מתגורר בדירה הדירה מושכרת לצד ג’

פרעון מוקדם של המשכנתא

אפשרי בהתאם לתנאי ההלוואה אפשרי. ניתן להחזיר את ההלוואה בכל שלב באמצעות מכירת הדירה או ממקורות אחרים.
הפרת הסכם ההלוואה אי עמידת בתשלומי ההחזר או הפרה אחרת של התנאים אין החזר חודשי או אחר ולכן רק במקרים קיצוניים תתכן הפרה